Súťaže

Nakupujte na Bohostyle.sk a získajte skvelú cenu každý mesiac! Po vašom nákupe obdržíte od nás kartičku s poďakovaním a malým darčekom. Spokojnosť vás, našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá a preto sme pripravili pre vás malú motiváciu. Po odoslaní vašej objednávky príde asi po 10 dňoch do vášho emailu formulár na hodnotenie spokojnosti s nákupom, či už ste maximálne spokojný, alebo by ste nám niečo vytkli, ohodnoťte nás! Chceme sa neustále zlepšovať a preto je táto spätná väzba od vás veľmi dôležitá! Z vyplnených formulárov vyberieme každý mesiac jedného z vás, ktorému pošleme zaujímavú cenu. Meno  a cenu vyžrebovaného víťaza nájdete každý mesiac zverejnené na našej stránke. 

Budeme radi ak pridáte vašu recenziu aj na náš Google účet (nie je to však podmienkou ;)

Víťazi a ceny:  

September 2022 Napíšte recenziu na Váš nákup a možno vyhráte ďalší mesiac práve Vy!

August 2022 -  Ľubomír Kováč, Podrečany                           CENA: Lapač snov - stredný

Júl 2022 - Eva Kašnová, Lipany                                              CENA: Aromalampa HOME

Jún 2022 - Miriam Nová, Liptovská Teplička                          CENA: Lapač snov - stredný

Máj 2022 - Františka Čižnárová, Oravský podzámok             CENA: Lapač snov - stredný

Apríl 2022 - Maria Starošová, Kežmarok                                         CENA: Aromalampa HOME 

Marec 2022 - Maroš Lašák, Báb                                                 CENA: Aromalampa HOME 

Február 2022 - Františka Čižnárová, Oravský podzámok       CENA: Lapač snov - stredný

Január 2022 - Martin Gála, Cabaj-Čápor                                        CENA: Lapač snov - stredný


December 2021 - Marek Olšavský, Snina                                 CENA: Aromalampa HOME 

November 2021 - Ľubomír Suja , Koš                                       CENA: Krištáľový kvet 

Október 2021 -  Martin Holešovič, Dolná Ždáňa                      CENA: Krištáľový zajačik  

September 2021 - Ivana Mašková, Nová Selica                       CENA: Krištáľový zajačik

August 2021 -  Cristina Malacká, Bratislava                           CENA: Krištáľový zajačik

Júl 2021 - Róbert Lajna, Piešťany                                            CENA: Krištáľový zajačik

 

sutaz-bohostyle


 

Súťaže na sociálnych sieťach 

 

 

 momentálne neprebieha žiadna súťaž na našich sociálnych sieťach


 

Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach Facebook a Instagram

I. Usporiadateľ a organizátor súťaží
· Usporiadateľ súťaží: Ľuboš Kravec so sídlom Mýto pod Ďumbierom 284, 97 644 Mýto pod Ďumbierom, Slovenská republika, IČO: 47759984 zapísaný na okresnom úrade Brezno (ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)
 
II. Termíny a miesta konania súťaží:
1. Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku a na Instagrame 
2. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
 
III. Súťažiaci:
1. Súťažiacim sa môže stať iba osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci“).
2. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.
 
IV. Účasť v súťaži a určenie výhercu:
1. Súťažiaci sa do súťaže o výhry zapojí tak, že splní súťažnú úlohu v aktuálnom súťažnom príspevku na nástenke.
2. Výherca môže byť vybraný žrebovaním alebo odbornou porotou. Spôsob výberu bude vždy uvedený pri danej súťažnej úlohe. Odborná porota zložená zo zástupcov organizátora/usporiadateľa vyberie výhercov, ktorí podľa nej najlepším či najzaujímavejším spôsobom uchopili danú tému. Ich počet je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku. 
 
V. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry:
1. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku. 2. Výherca bude vždy vyzvaný v komentári súťažného príspevku, aby prostredníctvom súkromnej správy poslal svoje údaje, a to do 10 dní od výzvy.
3. Výhry budú odoslané výhercom do 2 týždňov od ukončenia danej súťaže.
 
VI. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:
Súťažiaci splnením súťažnej úlohy dáva súhlas so zaradením svojich osobných údajov v rozsahu registračného formulára (ďalej len „údaje“) do databáze usporiadateľa súťaže, a to výhradne za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier.
Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 ZSb., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb.
 
VII. Záverečné ustanovenia:
1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať.
2. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook.
3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než uvedené v týchto pravidlách.
 
V Brezne dňa 30.9.2020